Trudności w nauce matematyki. Dlaczego dzieciom nauka matematyki sprawia kłopoty?

Na co dzień o tym nie myślimy, ale z matematyki korzystamy każdego dnia i to w wielu, wielu sytuacjach. Dzięki matematyce wiemy ile zapłacimy za wybrany przedmiot w sklepie oraz ile reszty otrzymamy, potrafimy lepiej zarządzać czasem, potrafimy obliczyć proporcje składników, których użyjemy do przygotowania ciasta. Matematyka pozwala nam też orientować się w zasadach rozgrywek sportowych. Matematyka świetnie przydaje się także w nauce innych przedmiotów – informatyki, chemii, fizyki, biologii, medycyny, ekonomii, czy nawet prawa. Mimo to wielu uczniów na różnych etapach edukacji ma duże trudności w nauce matematyki. Dlaczego? Przyjrzyjmy się bliżej temu problemowi.

Dlaczego dzieciom trudno uczyć się matematyki?

Według badań NIK z lat 2015-2017 średnio, co szósty uczeń nie zdał matury z matematyki, a aż 42% uczniów miała na świadectwach z matematyki ocenę dopuszczającą. Obecnie wcale nie jest lepiej, a pandemia uwidoczniła tylko niedoskonałości systemu. Jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy?

 • Zbyt liczne klasy
  Duże klasy nie są dzielone na grupy, mimo że podziały takie funkcjonują już w przypadku uczenia języków obcych.
 • Zbyt szybkie tempo pracy na lekcji
  Według raportu NIK aż 56% uczniów oceniło tempo pracy na lekcjach matematyki na zbyt szybkie.
 • Niedostosowywanie zadań do możliwości uczniów
  Uczniowie, którzy nie zrozumieją danego zagadnienia, szybko zaczynają mieć zaległości. W szkole wszystkie dzieci uczą się w ten sam sposób.
 • Realizacja matematyki w ramach nauczania zintegrowanego w klasach początkowych
  Prowadzi to do znacznego skrócenia czasu potrzebnego na naukę pojęć i umiejętności matematycznych w pierwszych latach edukacji szkolnej.
 • Zjawisko „papierowej matematyki
  Nauczyciele coraz częściej bazują w nauczaniu matematyki na gotowych rozwiązaniach podanych w podręczniku czy kartach pracy. Brak jest przykładów z życia, czy korzystania z pomocy matematycznych. W Podręcznikach zagadnienia są “poszatkowane”, tematy są przerabiane wyrywkowo – ponadto w dużych grupach nie ma możliwości skupienia się na jednym zagadnieniu i przerobieniu go od A do Z. Bloki tematyczne powinny w wielu wypadkach zostać wydłużone, co pozwoliłoby na solidne przećwiczenie i utrwalenie zagadnień.

Matematyka z MathRiders – dlaczego warto?

Szacuje się, że więcej niż połowa polskich przedszkolaków jest żywo zainteresowana matematyką i wykazuje zdolności do nauki matematyki. To jednak nie wszystko! Co czwarte dziecko rozpoczynające swoją szkolną przygodę wykazuje się wysokim stopniem zadatków uzdolnień matematycznych. Jak jednak twierdzi prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, już po kilku miesiącach nauki w szkole, dzieci wytracają swoje zdolności, tracąc zainteresowanie matematyką! W następnych latach tendencja ta się tylko nasila – do tego stopnia, że początkowo żywo zainteresowane matematyką maluchy już wkrótce zaczynają mieć duże zaległości i problemy ze zrozumieniem przedmiotu. Dlaczego w MathRiders jest inaczej? W MathRiders pracujemy w oparciu o autorską metodę nauki matematyki opracowaną przez ekspertów z Grupy Helen Doron. Nasza metoda, choć bazuje na wieloletnim doświadczeniu, stale jest udoskonalana i rozwijana. W MathRiders rozumiemy to, że dzieci są różne – wykazują się różnymi typami inteligencji, mają też swoje preferowane sposoby uczenia się. W przeciwieństwie do tradycyjnej szkoły, pragniemy podążać za uczniem i proponować mu dopasowane do niego formy ćwiczeń, czy aktywności. W MathRiders nie ma mowy o pośpiechu i zaległościach – stosujemy program spiralny, który opiera się o powracanie do przerobionych już tematów, by poznać je z innej strony i na wyższym poziomie, a co za tym idzie – lepiej je zrozumieć. W MathRiders lubimy uczyć przez zabawę. Dla młodszych dzieci nauka matematyki z książki to abstrakcja – w szkole nauka matematyki opiera się głównie o podręcznik, zeszyt, czy karty pracy. W MathRiders wypełnianie zadań na kartce to tylko fragment zajęć – większy nacisk kładziemy na różnorodność form pracy – właśnie dlatego używamy ciekawych dla dzieci pomocy matematycznych. Chętnie sięgamy po figury 3D, w ćwiczenia wplatamy zabawy ruchowe, tekstury, a nawet jedzenie. Wiemy, że nauka wszystkimi zmysłami jest bardziej efektywna od nauki w ławce szkolnej. Ważna jest dla nas praca zespołowa, empatia i partnerstwo. Nie stawiamy ocen, staramy się tworzyć przyjazne i bezpieczne środowisko, które sprzyja uczeniu się nowych rzeczy. Stawiamy na naukę w kameralnych 4-8 osobowych grupach.

Dlaczego warto uczyć się matematyki i kiedy zacząć?

Matematyka ma wpływ na całe nasze życie – pozwala nie tylko policzyć czy dostaliśmy odpowiednią resztę w sklepie albo % jaki zaoszczędzimy na wyprzedaży. W dorosłości pozwala zarządzać portfelem, podejmować decyzje finansowe, jest obecna w przyrodzie, muzyce, rozwija umiejętność logicznego myślenia, wspiera harmonijny rozwój. Niestety warunki panujące w szkole systemowej w większości wypadków nie pozwalają na efektywne uczenie – przede wszystkim ze względu na zbyt liczne klasy, które uniemożliwiają indywidualne podejście do każdego ucznia.

Niestety w zetknięciu ze szkołą, wiele przedszkolaków, początkowo żywo zainteresowanych światem liczb, szybko traci swój zapał. Nasze doświadczenie pokazuje, że rodzice coraz częściej są zaniepokojeni tym stanem rzeczy – razem z dziećmi szukają korepetycji z matematyki, a także zajęć matematycznych dla najmłodszych. W naszej ocenie matematyka na luzie, czy matematyka na wesoło to sposób na przyjazną naukę, która przełoży się na sukces w wielu dziedzinach życia. Nauki matematyki nie musimy odkładać na czas szkoły – już przedszkolaki chętnie uczestniczą w zajęciach matematycznych i warto to wykorzystać. W MathRiders prowadzimy grupy dla najmłodszych, w których gościmy maluszki już od 2 roku życia. Mamy ogromną nadzieję, że matematyka przez zabawę zachęci naszych podopiecznych do twórczej nauki tego fascynującego przedmiotu.

Bezpłatna lekcja pokazowa

Masz możliwość sprawdzenia jak Twoje dziecko odnajdzie się na naszych zajęciach. Umów je na bezpłatną lekcję pokazową.

Naukę matematyki warto zacząć od najmłodszych lat – dawniej pierwsza, druga klasa szkoły podstawowej wspierała dzieci w ustalaniu reguł matematycznych, dzisiaj oczekuje się, że dzieci będą je już znały z przedszkola. Ważna jest tutaj rola rodzica, by wprowadzić dziecko w świat zagadnień matematycznych jeszcze przed rozpoczęciem szkoły, aby na start nie fundować mu zaległości. Na szczęście nauka matematyki nie musi wcale kojarzyć z wkuwaniem tabliczki mnożenia. Poprzez gry, zabawy możemy rozwijać ciekawość dziecka i otwierać je na matematykę. Czy warto? Zdecydowanie tak! Jak pokazuje bowiem raport NIK, stan nauczania matematyki w polskich szkołach pozostawia wiele do życzenia. By nie dopuścić do powstania zaległości z matematyki, lepiej przygotować dziecko do egzaminu, czy też rozwijać jego zdolności matematyczne zachęcamy do skorzystania z oferty MathRiders.