Starter

Matematyka
dla 2 – 4 latków

Podstawowe informacje

30-45 minut

32-35 lekcji

1x tydzień

od 200 zł /miesiąc

4-8 dzieci w grupie

Dzięki kursowi Twoje dziecko uzyska

Wszechstronny rozwój i samodzielność

Rozwój myślenia matematycznego

Rozwój kompetencji społecznych

Umiejętności rozwiązywania problemów

Umiejętność współpracy w grupie

Poprawę koncentracji uwagi

Orientację przestrzenną

Trening
pamięci

Czego nauczy się Twoje dziecko podczas kursu?

Liczyć do 10 z pełnym zrozumieniem wartości każdej liczby.

Tworzyć zbiory liczbowe na podstawie zadanych kryteriów.

Rozpoznawać figury płaskie oraz bryły.

Sortować i segregować przedmioty.

Mierzyć długość w niestandardowych jednostkach.

Ważyć i porównywać wagę.

Rozpoznawać wzory i prawidłowości.

Powtórzyć zadany zbiór według zadanych wytycznych.

Dodawać i odejmować, czyli dołożyć lub zabrać odpowiednią liczbę elementów.

Materiały i wsparcie

Plecak

2 książki
Autorskie podręczniki Mathriders

Materiały audio
Piosenki i matematyczne opowiadania oraz wyliczanki

Bieżący kontakt
Rodzic – nauczyciel prowadzący

Przykładowe materiały

Piosenka Symetria

Podstawowe informacje

30-45 minut

32-35 lekcji

1x tydzień

od 180 zł /miesiąc

4-8 dzieci w grupie

Dzięki kursowi Twoje dziecko uzyska

Wszechstronny rozwój i samodzielność

Rozwój myślenia matematycznego

Rozwój kompetencji społecznych

Umiejętności rozwiązywania problemów

Umiejętność współpracy w grupie

Poprawę koncentracji uwagi

Orientację przestrzenną

Trening
pamięci

Czego nauczy się Twoje dziecko podczas kursu?

Liczyć do 20 z pełnym zrozumieniem wartości liczby.

Zapisywać liczby do 10.

Rozpoznawać kształty, liczyć ich boki i wierzchołki.

Nazywać bryły, wskazywać ich ściany, wierzchołki i krawędzie.

Sortować przedmioty według zadanej zasady i wymyślać własne kryteria segregacji z uwzględnieniem części wspólnej.

Zmierzyć długość przedmiotu i zważyć jego ciężar za pomocą niestandardowych jednostek oraz oszacować i porównać te wielkości.

Powtórzyć wzór według zadanej zasady oraz stworzyć własny autorski wzór za pomocą liczb, figur czy liczmanów.

Dodawać i odejmować z pełnym zrozumieniem w zakresie 10.

Podzielić przedmioty na połowy i ćwiartki.

Materiały i wsparcie

Plecak

2 książki
Autorskie podręczniki Mathriders

Materiały audio
Piosenki i matematyczne opowiadania oraz wyliczanki

Bieżący kontakt
Rodzic – nauczyciel prowadzący

Przykładowe materiały

Piosenka Misiowa Wyliczanka


Pozostałe nasze kursy

5-11 lat
Junior

11-19 lat
Advanced

Znajdź swoją szkołę MathRiders

Zaproś nas do szkoły lub przedszkola