Formularz rejestracji


[czytaj dalej…]


[czytaj dalej…]

2) Kontakt z Administratorem Danych jest dostępny na stronie internetowej placówki, do której zostało wysłane zgłoszenie,

3) Moje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) Moje dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;

5) Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;

6) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) Moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie subskrypcji, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej od MathRiders;

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w otrzymywaniu ofert marketingowych, udziału w ankietach;

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych i udziału w ankietach MathRiders;