Junior

Matematyka
dla 5 – 11 latków

Podstawowe informacje

50-60 minut

32-35 lekcji

1x tydzień

od 230 zł /miesiąc

4-8 dzieci w grupie

Dzięki kursowi Twoje dziecko uzyska

Wszechstronny rozwój i samodzielność

Rozwój myślenia matematycznego

Rozwój kompetencji społecznych

Umiejętność współpracy w grupie

Umiejętności rozwiązywania problemów

Poprawę koncentracji uwagi

Szerokie podstawy i głębokie rozumienie przedmiotu

Autoekspresja i pewność siebie

Czego nauczy się Twoje dziecko podczas kursu?

Rozpoznawać liczby w zakresie 100.

Porządkować i porównywać liczby.

Wskazywać własności podstawowych figur płaskich.

Rozpoznawać bryły oraz wskazywać ich ściany, wierzchołki i krawędzie.

Dodawać i odejmować oraz rozwiązywać zadania z użyciem tych działań.

Segregować dane według różnych kryteriów.

Mierzyć i ważyć przedmioty z użyciem różnych niestandardowych jednostek.

Rozwiązywać problemy związane z pieniędzmi – podliczyć kwotę i obliczyć resztę.

Liczyć po 2, 5 i 10, co jest znakomitym wstępem do mnożenia.

Materiały i wsparcie

Plecak

4 książki
Autorskie podręczniki Mathriders

Materiały audio
Piosenki i matematyczne opowiadania

Bieżący kontakt
i dostęp do prac domowych

Podstawowe informacje

50-60 minut

32-35 lekcji

1x tydzień

od 250 zł /miesiąc

4-8 dzieci w grupie

Dzięki kursowi Twoje dziecko uzyska

Wszechstronny rozwój i samodzielność

Rozwój myślenia matematycznego

Rozwój kompetencji społecznych

Umiejętność współpracy w grupie

Umiejętności rozwiązywania problemów

Poprawę koncentracji uwagi

Szerokie podstawy i głębokie rozumienie przedmiotu

Autoekspresja i pewność siebie

Czego nauczy się Twoje dziecko podczas kursu?

Rozpoznawać liczby do 100.

Pozna zasady zapisu pozycyjnego, co ugruntuje wiedzę o wartości cyfry w liczbie w zależności od jej pozycji

Porównywać własności figur płaskich i brył.

Rozpoznawać kształty symetryczne.

Dodawać i odejmować więcej niż dwie liczby oraz odnajdować brakującą liczbę w równaniu, korzystając z własności działań.

Segregować dane według różnych kryteriów i stosując różne sposoby porządkowania danych.

Mierzyć i ważyć przedmioty z użyciem różnych niestandardowych jednostek wraz z ich porównaniem.

Rozwiązywać proste zadania tekstowe, również związane z czasem i pieniędzmi.

Podwajać liczby, liczyć po 3, 5 i 10 oraz wskazywać połowę liczby.

Materiały i wsparcie

Plecak

4 książki
Autorskie podręczniki Mathriders

Materiały audio
Piosenki i matematyczne opowiadania

Bieżący kontakt
i dostęp do prac domowych

Podstawowe informacje

50-60 minut

32-35 lekcji

1x tydzień

od 230 zł /miesiąc

4-8 dzieci w grupie

Dzięki kursowi Twoje dziecko uzyska

Wszechstronny rozwój i samodzielność

Rozwój myślenia matematycznego

Rozwój kompetencji społecznych

Umiejętność współpracy w grupie

Umiejętności rozwiązywania problemów

Poprawę koncentracji uwagi

Szerokie podstawy i głębokie rozumienie przedmiotu

Autoekspresja i pewność siebie

Czego nauczy się Twoje dziecko podczas kursu?

Tworzyć liczby z uwzględnieniem zapisu pozycyjnego.

Porównywać liczby dodatnie i ujemne oraz odnajdywać ich miejsce na osi liczbowej.

Czterech działań z uwzględnieniem ich kolejności.

Rozwiązywać proste i złożone zadania tekstowe z wykorzystaniem czterech działań.

Obliczać obwód wielokątów foremnych i nieforemnych oraz pozna pojęcie pola figury płaskiej.

Pozna własności i siatki brył.

Pozna pojęcie ułamka wraz z obliczaniem ułamka z liczby.

Mierzyć i ważyć przedmioty z użyciem standardowych jednostek wraz z ich porównaniem i przeliczeniem.

Organizować dane za pomocą list, tabel i wykresów.

Materiały i wsparcie

Plecak

4 książki
Autorskie podręczniki Mathriders

Materiały audio
Piosenki i matematyczne opowiadania wyliczanki

Bieżący kontakt
i dostęp do prac domowych

Podstawowe informacje

50-60 minut

32-35 lekcji

1x tydzień

od 230 zł /miesiąc

4-8 dzieci w grupie

Dzięki kursowi Twoje dziecko uzyska

Wszechstronny rozwój i samodzielność

Rozwój myślenia matematycznego

Rozwój kompetencji społecznych

Umiejętność współpracy w grupie

Umiejętności rozwiązywania problemów

Poprawę koncentracji uwagi

Szerokie podstawy i głębokie rozumienie przedmiotu

Autoekspresja i pewność siebie

Czego nauczy się Twoje dziecko podczas kursu?

Zapisywać słownie i cyfrowo liczby czterocyfrowe i większe oraz je zaokrąglać.

Pozna liczby dodatnie i ujemne oraz pozna cechy ich podzielności.

Działania pamięciowe i pisemne z uwzględnieniem kolejności ich wykonywania.

Rozdzielności mnożenia względem dodawania oraz dzielenia z resztą.

Wzajemnego położenia prostych i kątów między nimi oraz rozszerzy znajomość figur płaskich o klasyfikację trójkątów i czworokątów.

Ułamków zwykłych wraz z ich porównywaniem, rozszerzaniem, skracaniem oraz szukaniem ułamków równoważnych.

Ułamków dziesiętnych przy pomocy dobrze znanych wielkości typu pieniądze, jednostki długości i wagi – zamiana wielkości dwumianowanych na jednomianowane.

Posługiwać się bez problemu zegarkiem cyfrowym i analogowym, kalendarzem, harmonogramem oraz rozwiązywać również skomplikowane problemy za ich pomocą.

Tworzyć wykresy, tabele, schematy porządkujące i interpretujące dane.

Materiały i wsparcie

Plecak

4 książki
Autorskie podręczniki Mathriders

Materiały audio
Piosenki i matematyczne opowiadania

Bieżący kontakt
i dostęp do prac domowych

Podstawowe informacje

50-60 minut

32-35 lekcji

1x tydzień

od 230 zł /miesiąc

4-8 dzieci w grupie

Dzięki kursowi Twoje dziecko uzyska

Wszechstronny rozwój i samodzielność

Rozwój myślenia matematycznego

Rozwój kompetencji społecznych

Umiejętność współpracy w grupie

Umiejętności rozwiązywania problemów

Poprawę koncentracji uwagi

Szerokie podstawy i głębokie rozumienie przedmiotu

Autoekspresja i pewność siebie

Czego nauczy się Twoje dziecko podczas kursu?

Zapisywać i odczytywać bardzo duże liczby.

Rozkładać liczbę na czynniki pierwsze i szukać wspólnych wielokrotności liczb.

Działań pamięciowych i pisemnych z uwzględnieniem kolejności ich wykonywania.

Potęgowania oraz działań na liczbach całkowitych.

Poszerzy znajomość własności figur płaskich, obliczy obwód i pole nawet niestandardowych figur. Pozna pojęcie pola powierzchni i objętości brył.

Działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, uwzględniając dwa rodzaje ułamków w jednym równaniu.

Tworzyć złożone wykresy wraz z prawidłowym skalowaniem.

Skali i jej praktycznego wykorzystania.

Prawdopodobieństwa oraz obliczania prawdopodobieństwo zdarzenia elementarnego.

Materiały i wsparcie

Plecak

4 książki
Autorskie podręczniki Mathriders

Materiały audio
Piosenki i matematyczne opowiadania

Bieżący kontakt
i dostęp do prac domowych

Podstawowe informacje

50-60 minut

32-35 lekcji

1x tydzień

od 230 zł /miesiąc

4-8 dzieci w grupie

Dzięki kursowi Twoje dziecko uzyska

Wszechstronny rozwój i samodzielność

Rozwój myślenia matematycznego

Rozwój kompetencji społecznych

Umiejętność współpracy w grupie

Umiejętności rozwiązywania problemów

Poprawę koncentracji uwagi

Szerokie podstawy i głębokie rozumienie przedmiotu

Autoekspresja i pewność siebie

Czego nauczy się Twoje dziecko podczas kursu?

Własności liczb wymiernych.

Działań na liczbach wymiernych z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań przy użyciu potęgowania i nawiasów.

Rozwiązywania zadań tekstowych wieloetapowych z uwzględnieniem zadań niestandardowych i problemowych.

Obliczać pole wielokątów.

Obliczać pole i objętość figur przestrzennych.

Operacji na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Wykonywać obliczenia procentowe – liczyć procent danej liczby lub liczbę na podstawie danego jej procentu.

Wyciągać prawidłowe wnioski na podstawie podanych danych i wielokrotnych doświadczeń losowych.

Obliczać średnią arytmetyczną, medianę i dominantę

Materiały i wsparcie

Plecak

4 książki
Autorskie podręczniki Mathriders

Materiały audio
Piosenki i matematyczne opowiadania

Bieżący kontakt
i dostęp do prac domowych


Pozostałe nasze kursy

2-4 lat
Starter

11-19 lat
Advanced

Znajdź swoją szkołę MathRiders

Zaproś nas do szkoły lub przedszkola