||

Jak dobrze uczyć się matematyki?

Dlaczego dla wielu uczniów dużym wyzwaniem jest skuteczne przyswojenie wiedzy z zakresu matematyki? Zapewne każdy z nich niejednokrotnie tuż przed ważnym sprawdzianem lub egzaminem doświadczył nużącego wkuwania wzorów i ćwiczenia ich zastosowania w praktyce. Taka metoda niestety nie przynosi spektakularnych efektów, a jej wynikiem jest zazwyczaj znane wszystkim 3 x Z – zakuć, zdać, zapomnieć. Jak więc uczyć się matematyki, aby rezultaty tej nauki były bardziej owocne?

Dlaczego niektórzy uważają, że matematyka jest trudna?

Wielu uczniów skarży się, że matematyka w szkole podawana jest w nieciekawy sposób. Dla maluchów tryskających energią forma przekazywania wiedzy jest niestety dość nużąca. Co ciekawego może być w mozolnym rozwiązywaniu zadań w zeszycie, przy tablicy, z długopisem w ręce? Niestety w szkolnej ławce brak jest miejsca na aktywność i dynamikę, co najczęściej wynika z napiętego programu nauczania i zbyt licznych grup. Nauczyciele dwoją się i troją, aby zrealizować podstawy programowe, wywiązując się tym samym ze swojego obowiązku. Na nauczanie matematyki na luzie niestety brakuje czasu. Lekcji nie wystarcza także na to, by uczniowie mogli powtarzać i skutecznie utrwalać trudniejsze zagadnienia. Ponadto najczęściej dzieciaki otrzymują wiedzę matematyczną podaną w bardzo nudnej formie. Najważniejsza jest teoria, do której brak przykładów z życiaco dla dzieci czyni uczenie się matematyki zajęciem mało interesującym.

10 sposobów na efektywne uczenie się matematyki

W MathRiders stale poszukujemy ciekawych i skutecznych form nauki matematyki dla uczniów w każdym wieku. Oto niektóre z nich:

  1. Nauka na zewnątrz – czyli robienie tego, co zwykle, w innej niż dotychczas przestrzeni. To zdecydowanie dobry sposób, aby nauka była dla dzieci bardziej atrakcyjna. Kto z resztą powiedział, że zadania matematyczne trzeba rozwiązywać w zeszycie? Równie dobrze można użyć do tego kredy i chodnika, prawda?
  2. Posługiwanie się przykładami – praktyczne zastosowanie matematyki i przykłady z codzienności dają pewność co do tego, że matematyka jest realnie potrzebna w życiu. Czyż to nie wystarczająca motywacja do tego, aby jeszcze lepiej ją zrozumieć?
  3. Praca w małych grupach– daje możliwość indywidualnego podejścia do ucznia i lepszego radzenia sobie z jego trudnościami. W MathRiders naukę prowadzimy w kameralnych 4-8 osobowych grupach.
  4. Wykorzystanie muzyki i rymowanek – na wesoło zachęca dzieci do poznawania zasad rządzących matematyką. Dzięki tej metodzie uczniowie szybciej zapamiętują dane pojęcia.
  5. Kolorowe pomoce dydaktyczne i przybory– sprawiają, że dzieci z większym zainteresowaniem biorą udział w nauce.
  6. Ćwiczenia, które poprawiają koncentrację – gry logiczne i łamigłówki sprawiają, że maluchy uczą się matematyki poprzez zabawę, mając z tego ogrom frajdy. Po takich ćwiczeniach aż nie chce się wychodzić z sali!
  7. Ćwiczenia sensoryczne – bardzo dobrym narzędziem do zastosowania w przyswajaniu matematyki jest włączenie do nauki wszystkich zmysłów poprzez zabawy stymulujące ich pracę. W MathRiders uwielbiamy sięgać po pomoce, które różnią się kształtem, fakturą, a nawet smakiem!
  8. Nauka w dobrej atmosferze, bez pośpiechu – daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i komfortu, co przekłada się w znacznym stopniu na lepsze przyswajanie wiedzy.
  9. Wracanie do poznanych już zagadnień, powtórki, ćwiczenia utrwalające – są niezwykle ważne, by w pełni opanować i zrozumieć zagadnienia. Dzięki strukturze spiralnej, wielokrotnie wracamy do poznanych już pojęć i rozwijamy je na wyższych poziomach.
  10. Wiedza przekazywana przez nauczyciela z zaangażowaniem– gdyż entuzjazm nauczyciela stanowi podstawę sukcesu całego procesu nauczania.

Jaką rolę w nauce matematyki odgrywa nauczyciel i jak uczymy matematyki w MathRiders?

Uczymy inaczej niż wszędzie! Metoda nauczania matematyki MathRiders została opracowana przez ekspertów z Grupy Helen Doron. Nasi nauczyciele doskonale rozumieją potrzeby uczniów – to, że każdy uczeń posiada inny typ inteligencji, sposób zapamiętywania i uczenia się. W czasie zajęć w MathRiders nauczyciel zawsze jest blisko dziecka – znajduje się na równi z uczniem poprzez wspólne siedzenie na dywanie, czy też aktywny udział w zabawie. Dzięki temu zaciera się sztuczna, niesprzyjająca współdziałaniu bariera znana nam z tradycyjnej lekcji matematyki w szkolnej klasie. Robimy wszystko, aby pokazać dzieciom, że matematyka może być przyjemna i prosta, wspierając je odpowiednią motywacją, chwaleniem i ucząc je logicznego myślenia – bez krytyki i umniejszania dziecięcym możliwościom. Stworzone przez nas programy nauczania dostosowane są dla dzieci już od 2 roku życia. Przekazujemy więc wiedzę maluszkom, dzieciom oraz młodzieży, a stosowane przez nas metody sprawiają, że matematyka kojarzy się naszym uczniom z pasją, a nie tylko ze żmudnym obowiązkiem. Jedyna w swoim rodzaju metoda nauki MathRiders nie tylko wspiera rozwój wrodzonych zdolności matematycznych, ale także wzmacnia pewność siebie, zwiększa kreatywność i pobudza wyobraźnię. Twórcy metody MathRiders opracowali szereg narzędzi, dzięki którym nauka jest bardziej efektowna. W MathRiders wykorzystujemy w nauce elementy zabawy, takie jak ruch, gry, zabawy, muzyka, czy sensoryka. Nie ma mowy o tym, aby dziecko było znużone przyswajaniem nowych zagadnień. Zajęcia są dla dzieci niezwykle zajmujące i dynamiczne. Tworzymy niewielkie 4-8 osobowe grupy, dzięki czemu mamy możliwość indywidualnego podejścia do naszych małych kursantów. Do świetnych wyników nauczania przyczynia się również zastosowanie programu spiralnego, zakładającego powracanie do omawianych wcześniej tematów, w celu ich utrwalenia, ale także lepszego zrozumienia i pokazania ich w innym świetle, na wyższym poziomie. Nasi nauczyciele stosują metodę pozytywnego wzmocnienia, aby dzieci czuły się zmotywowane osiąganymi przez nie sukcesami. Po to, by chciały czerpać ze źródła matematycznej wiedzy coraz więcej i więcej.

Twórcy metody MathRiders doskonale rozumieją jak wielką rolę w nauce matematyki odgrywają dobrze przygotowani, wyjątkowi nauczyciele. Dlatego nasi certyfikowani instruktorzy poza tym, że są znawcami w nauczanej przez nich dziedzinie, mogą wyróżnić się czymś znacznie więcej. Są pasjonatami, dzięki czemu przekazują wiedzę z entuzjazmem i jesteśmy przekonani, że robią to najlepiej na świecie!

Bezpłatna lekcja pokazowa

Masz możliwość sprawdzenia jak Twoje dziecko odnajdzie się na naszych zajęciach. Umów je na bezpłatną lekcję pokazową.