Próbny Egzamin Ósmoklasisty z MathRiders 2023/2024

Próbny Egzamin Ósmoklasisty z matematyki z MathRiders!

Zapraszamy do udziału w tegorocznym próbnym egzaminie MathRiders z matematyki uczniów klas ósmych szkół podstawowych z całej Polski.Zgłoszenie i przeprowadzenie testu diagnostycznego jest bezpłatne.
Nasza sieć szkół zapewnia Państwu darmowe arkusze egzaminacyjne, sprawdza prace i przygotowuje analizę porównawczą dla poszczególnych klas Państwa szkoły.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w egzaminie?

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w Próbnym Egzaminie wystarczy:

  • Zgłosić szkołę w terminie do 29 września 2023 roku do najbliższego Centrum MathRiders. Wystarczy kontakt mailowy.
  • Prosimy jedynie o podanie liczby piszących egzamin uczniów oraz kontakt do osoby, która w imieniu Państwa szkoły otrzyma od nas materiały i której przekażemy wyniki egzaminów.
  • Odebrać Karty Egzaminacyjne z sekretariatu szkoły.
  • Przeprowadzić Egzamin w dogodnym dla siebie terminie (w przedziale między 16 a 27.10.2023 roku).
  • Odesłać/dostarczyć rozwiązane prace najpóźniej 28 października 2023 roku do najbliższej placówki MathRiders.

Resztą zajmiemy się my.

Czym zajmie się MathRiders?

  1. Dostarczymy Karty Egzaminacyjne do sekretariatu szkoły najpóźniej 14.10.2023 r.
  2. Sprawdzimy wypełnione przez dzieci arkusze.
  3. Wyślemy do Państwa wyniki Waszych uczniów do 30.11.2023 r.
  4. Wyślemy analizę wyników ogólnopolskich do 5.12.2023 r.

Informacje o teście

Zachęcamy, aby test został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki służy wyłącznie celom informacyjnym, aby dać uczniom kolejną szansę oswojenia się z pracą z arkuszem egzaminacyjnym. Pomoże także w zidentyfikowaniu wiadomości i umiejętności, które dany uczeń już dobrze opanował oraz tych, które wymagają jeszcze doskonalenia.

Znajdź szkołę w swoim mieście

Wyszukaj szkołę i skontaktuj się z nami. Centra MathRiders w całej Polsce czekają na zgłoszenia do 29 września 2023 roku.