|

Korzyści płynące z nauki w małych grupach

Sposobów na efektywne przyswajanie wiedzy jest wiele. Dla jednych istotna jest pora dnia, w której nauka przychodzi łatwiej, inni uznają za ważny element metody nauczania i pomoce naukowe wykorzystywane w tym procesie. Istnieje jeszcze jeden ważny aspekt, wpływający na odnoszenie sukcesów w nauce. Tym ważnym elementem jest zapewnienie dziecku możliwości uczenia się w niewielkiej grupie. W MathRiders dobrze wiemy, jak bardzo jest to istotne. W naszych placówkach nauka odbywa się w małych grupach, liczących 4-8 osób, w przeciwieństwie do licznych klas szkolnych, które mogą liczyć nawet 30 lub więcej dzieci. Założenie to, ma na celu poprawę skupienia się uczniów, czy możliwość indywidualnego kontaktu nauczyciela z dzieckiem. Jakie inne korzyści wynikają z nauki w małych grupach? Sprawdźmy!

Czy kameralne grupy mają wpływ na jakość uczenia?

W przepełnionych klasach, w których w jednym czasie udział w zajęciach bierze duża ilość dzieci, wbrew pozorom nie ma możliwości do nauki pracy zespołowej. Bardzo często zajęcia w takiej formie dają podstawę do rozwoju (nie zawsze zdrowej) rywalizacji pomiędzy uczniami. Podstawowym elementem nauczania w dużych grupach jest zero – jedynkowe ocenianie. Nie ma tu czasu ani przestrzeni na tak ważne i potrzebne dzieciom podejście indywidualne.

Inaczej ma się sytuacja w przypadku mniejszych, bardziej kameralnych grup. Praca w niewielkich grupach daje możliwość aktywizacji dziecka w grupie, bez nacisku na indywidualną ocenę. Dziecko pracując w takich warunkach nie skupia się na ocenie, pozwala sobie na to, by większą uwagę przyłożyć do konkretnych zadań i ich rozwiązania. Zdecydowanie daje to możliwość do poszerzenia horyzontów i skupienia się na tym, co w procesie nauczania najważniejsze – zdobywaniu nowych umiejętności. Co więcej, im mniej osób w grupie, tym większa szansa na nauczenie się pracy zespołowej, która dziś jest umiejętnością bardzo docenianą przez pracodawców. Forma nauczania w niewielkich grupach jest więc o wiele bardziej atrakcyjna, niż praca w dużych grupach, czy nawet korepetycje prowadzone metodą 1:1, gdyż w niewielkiej grupie dziecko ma szanse na wymianę doświadczeń, argumentów, czy pomysłów ze swoimi rówieśnikami.

Zalety nauki w mało licznych grupach

Mała grupa daje dziecku większe poczucie bezpieczeństwa, gdyż nauka odbywa się w przestrzeni, w której dziecko nie musi obawiać się nieprzyjemności i napięć, jakie często powstają w rówieśniczych grupach. Wręcz przeciwnie – takie rozwiązanie, tworzy warunki do tego, by polepszyć jakość więzi między uczniami. Atutem nauczania w nielicznej grupie jest również indywidualne podejście nauczyciela do każdego ucznia. Nauczyciel ma w takich warunkach możliwość na bliższe poznanie uczniów i stanie się ich przewodnikiem, przyjacielem i mentorem. W małej grupie dzieci uczą się zatem od siebie nawzajem, mają możliwość, aby zabrać głos, bądź zareagować na to, co mówi nauczyciel lub kolega. Mają również poczucie, że ich jednostkowe działanie zwiększa efektywność pracy całej grupy, co wpływa na większe zaangażowanie i motywację do pracy.

Dlaczego w MathRiders uczymy w kameralnych grupach?

W MathRiders zajęcia odbywają się w niewielkich grupach liczących 4-8 uczniów. Taka liczebność zespołów stanowi idealne rozwiązanie pośrednie pomiędzy lekcjami odbywającymi się w bardzo licznych klasach, a nauczaniem 1:1 przez korepetytora. Zbyt duża ilość dzieci w klasie nie pomaga indywidualnemu podejściu do uczniów, natomiast zajęcia z osobistym nauczycielem, nie dają możliwości do budowania interakcji i wzmocnienia motywacji, które zapewnia praca w niewielkich grupach.

Dokładamy wszelkich starań, aby zajęcia z matematyki w MathRiders były najlepiej dopasowane do preferencji i możliwości każdego ucznia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy uczeń ma swój styl pracy. Są uczniowie preferujący praktyczny styl nauczania, ale i tacy, którym w nauce pomagają bodźce wizualne. W MathRiders dobieramy grupy w taki sposób, by dzieci pracowały wspólnie z rówieśnikami na podobnym poziomie i w zbliżonym do siebie stylu uczenia się. W MathRiders chcemy, by każde dziecko czuło się zauważone, ważne i brane pod uwagę. Takie możliwości daje właśnie praca w kameralnych grupach – w niespiesznej, przyjaznej atmosferze, z przyjaznym nauczycielem, który ma czas i przychylne podejście do każdego ucznia. Z naszego doświadczenia wynika, że to właśnie praca w małych grupach jest najbardziej skutecznym modelem nauczania.

Bezpłatna lekcja pokazowa

Masz możliwość sprawdzenia jak Twoje dziecko odnajdzie się na naszych zajęciach. Umów je na bezpłatną lekcję pokazową.

Matematyka jest przedmiotem, wymagającym zrozumienia najmniejszych szczegółów, gdyż każdy kolejny poziom przyswajanej wiedzy przekazywany jest na bazie zdobytych już wiadomości. Dzięki pracy w niewielkich grupach, nauczyciel ma możliwość, aby zauważyć ewentualne braki i szybko je skorygować. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą MathRiders, gdzie zajęcia obywają się w kameralnej atmosferze. W naszych placówkach przekazujemy wiedzę przy wykorzystaniu innowacyjnych metod nauczania opracowanych przez specjalistów z Grupy Edukacyjnej Helen Doron. Nasze centra nauczania gwarantują wykorzystanie profesjonalnych materiałów i pomocy naukowych najwyższej jakości, a nasi nauczyciele zostali przeszkoleni z metody skutecznego nauczania i dbamy o to, by stale podnosili swoje kompetencje.