POLITYKA PRYWATNOŚCI
SIECI SZKÓŁ NAUCZANIA MATEMATYKI MATHRIDERS®

Wprowadzenie

Sieć szkół matematyki MathRiders szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony prywatności naszych użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności jest naszym sposobem informowania użytkownika witryny w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy informacje, które zostały nam udostępnione za pośrednictwem naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych i innych usług udostępnianych przez nas online (łącznie „Usługi”). Mówi ci również, jakie masz możliwości w stosunku do tych informacji, które zostały nam przez Ciebie przekazane.

Jeśli masz mniej niż 16 lat, upewnij się, że rodzice / prawni opiekunowie przeczytali i wytłumaczyli Tobie zaprezentowaną przez nas politykę prywatności. Zawsze powinieneś upewnić się, że uzyskasz zgodę rodzica / opiekuna(ów) prawnych przed udzieleniem jakichkolwiek informacji lub przesłaniem nam materiałów.

Jakiego rodzaju informacje są zbierane na naszej stronie internetowej

Zbieramy dwa rodzaje danych i informacji od naszych użytkowników. Pierwszym rodzajem informacji są informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej lub mogące z odpowiednim wysiłkiem identyfikować poszczególne osoby („Dane osobowe”). Obejmuje to:

Drugi rodzaj informacji to niezidentyfikowane i niemożliwe do zidentyfikowania informacje dotyczące użytkownika (użytkowników), które mogą zostać udostępnione lub zebrane za pośrednictwem usług użytkownika („informacje nieosobowe”). Nie jesteśmy świadomi tożsamości, z której pobrano dane nieosobowe.Dane nieosobowe obejmują: nazwę użytkownika i hasło; informacje o Twojej aktywności w usługach (np. przeglądane strony, przeglądanie online, kliknięcia, akcje, znaczniki czasu itp.) oraz zagregowane informacje o użytkowaniu i informacje techniczne dotyczące urządzenia, w tym niektóre informacje o oprogramowaniu i sprzęcie (np. typ przeglądarki i system operacyjny używany przez urządzenie, preferencje językowe, czas dostępu i nazwa domeny witryny internetowej, z której połączono usługi; itp.).

Jeśli połączymy dane osobowe z informacjami nieosobowymi, połączone informacje będą traktowane jako dane osobowe tak długo, jak długo będą łączone.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa mathriders.pl korzysta z plików cookies. Pliki te to niewielkie pliki, zawierające informacje tekstowe, związane z Państwa aktywnością na naszych stronach internetowych takich jak np. odwiedzane strony, kliknięte odnośniki, czas aktywności na stronie, pobrane ze stron pliki, informacje o lokalizacji użytkownika. Dzięki temu pozyskujemy informacje, które pozwalają nam na poprawianie jakości, wydajności oraz funkcjonalności naszego serwisu.

W większości przeglądarek domyślnie ustawiona jest zgoda na wykorzystywanie plików cookies. Możecie Państwo ograniczać lub blokować możliwość korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki, z której korzystacie. Sposób modyfikacji ustawień zależny jest od rodzaju przeglądarki i opisany w jej instrukcji obsługi.

Więcej informacji na temat plików cookies możecie znaleźć Państwo w internecie – np. w serwisie www.ciasteczka.org lub http://wszystkoociasteczkach.pl

Informacje o administratorze

Ponieważ działamy na zasadach sieci franczyzowej, dane osobowe pozostawione w formularzach zgłoszeniowych zapisu na zajęcia są w sposób zautomatyzowany, na podstawie danych o Państwa lokalizacji, przekazywane naszemu Partnerowi – szkole właściwej dla Państwa terytorialnie, który staje się administratorem Państwa danych osobowych.

W przypadku zawarcia umowy z jedną ze szkół działających w naszej Sieci – powierza nam ona Państwa dane, pod warunkiem uzyskania Państwa odrębnej zgody zamieszczonej na formularzu umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Administratorem danych osobowych Partnerów biznesowych pozostaje główny licencjobiorca systemu MathRiders w Polsce – Omega Małgorzata Grymuza.

Cel i czas przetwarzania danych osobowych

Dane pozostawione w celach kontaktowych, wykorzystamy wyłącznie do kontaktu z Państwem, w trakcie którego przedstawimy naszą ofertę, możliwości podjęcia współpracy oraz przekażemy Państwu wszelkie ważne informacje dotyczące naszej działalności i placówek.

Pozyskujemy wyłącznie te dane, które są nam niezbędne do realizacji określonych celów – np. kontaktu z Państwem, prawidłowej realizacji usług edukacyjnych, przebiegu konkursu matematycznego czy realizacji umów o współpracy z naszymi Partnerami. Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych.

Dane pozostawione do kontaktu przez opiekunów dzieci zgłaszanych na zajęcia przechowujemy przez okres do 5 lat, ale nie dłużej niż do czasu ukończenia przez zgłaszanego ucznia edukacji szkolnej, co związane jest z oferowanymi przez sieć naszych placówek zajęciami edukacyjnymi.

W przypadku danych kontaktowych kandydatów na Partnerów lub Nauczycieli – pozostają one w naszej bazie przez okres 5 lat – tak, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w przypadku powstania możliwości podjęcia współpracy.

Dane osób koordynujących przebieg szkolnego etapu konkursu matematycznego PUCHACZ PIOTR, organizowanego przez naszą sieć MathRiders, są przechowywane do 3 miesięcy po zakończeniu konkursu (przeprowadzenia finału). Ze względu na szyfrowanie prac konkursowych, dane osobowe osób biorących udział w konkursie nie są znane, a ich upublicznienie na stronie internetowej może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu stosownego upoważnienia od prawnego opiekuna/rodzica. 

Celem przetwarzania przez nas danych, zawartych w umowach, które zawieracie Państwo z Partnerami sieci MathRiders jest konieczność zapewnienia odpowiednich, najwyższych standardów i jakości w całej sieci, możliwość kontaktu z Państwem, możliwość realizacji ewentualnych reklamacji czy skarg związanych z usługami świadczonymi przez naszego partnera, jak również dokonywanie analizy danych, pozwalającej nam na stałą pracę nad rozwojem i jakością świadczonych przez nas usług.

Nie profilujemy Państwa danych, nie przekazujemy ich poza sieć partnerską MathRiders ani nie sprzedajemy. W przypadku ich udostępniania innym podmiotom- robimy to wyłącznie w celach związanych z naszą działalnością i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonego zadania (np. wydruk dyplomów, certyfikatów, zaproszeń czy świadczenie usług księgowych).

Sieć MathRiders ma zasięg międzynarodowy a główna siedziba spółki znajduje się w Izraelu. Po uzyskaniu Państwa zgody, część danych, których administratorami są szkoły działające w ramach naszej sieci, za pośrednictwem specjalnej aplikacji jest powierzana Helen Doron Educational Group z siedzibą w Izraelu. W przypadku, gdy nie wyrazicie Państwo na to zgody – przekazywane dane zostaną poddane pseudonimizacji.

Dodatkowe aplikacje i oprogramowanie

Komunikator livechat:
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy oprogramowanie służące ułatwieniu kontaktu z klientem – usługa typu livechat. Jej dostawcą jest firma Smartsupp.com, s.r.o., numer identyfikacyjny VAT: CZ03668681 („Smartsupp”). Szczegółowe informacje o tym, jak Smartsupp przetwarza dane osobowe można znaleźć na stronie www.smartsupp.com/dpa („DPA”).

Smartsupp chroni dane osobowe zgodnie z najnowszymi standardami branżowymi i środkami bezpieczeństwa. Komunikacja między modułem czatu Smartsupp a serwerami Smartsup jest zabezpieczona za pomocą szyfrowania SSL / TLS (secure sockets layer / transport layer security). Komunikacja między serwerami Smartsupp i pulpitem Smartsupp jest również zabezpieczona za pomocą szyfrowania SSL / TLS.

Smartsupp gromadzi informacje, które użytkownik korzystający z komunikatora pozostawi dobrowolnie w trakcie swojej rozmowy. Administratorem tych danych pozostaje główny licencjobiorca systemu MathRiders w Polsce – Omega Małgorzata Grymuza, prowadząca działalność gospodarczą pod numerem NIP: 1132404798. Podczas korzystania z czatu na żywo mogą być zbierane przez Smartsupp niektóre dane techniczne dotyczące odwiedzających, np. adres IP, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja itp. Pomimo, że pliki Cookie mogą być przechowywane i przetwarzane przez Smartsupp to żadne dane osobowe nie są w nich gromadzone. Odwiedzający może uniemożliwić przechowywanie plików cookie w swojej przeglądarce, przeglądając sieć w trybie incognito (prywatnym), gdzie pozostaje anonimowy. Ten tryb jest obsługiwany we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach.

Możecie Państwo zażądać od głównego licencjobiorcy MathRiders usunięcia ich części lub wszystkich. Dyspozycję tę zrealizujemy niezwłocznie, z wyłączeniem informacji, które są nam niezbędne bądź to z powodów obowiązujących przepisów, bądź z powodów prawnych.

Jeżeli uznacie Państwo, że nasze działania naruszają obowiązujące prawo, możecie Państwo złożyć skargę do oraganu nadzoru – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Urzędu Ochrony Danych Osobowych), informacje dotyczące sposobu zgłaszania skargi dostępne są pod adresem: https://giodo.gov.pl/579 

Dziennik elektroniczny:
Na naszej witrynie internetowej znajduje się również link umożliwiający korzystanie z dziennika elektronicznego. Oprogramowanie to jest dostępne wyłącznie dla naszych uczniów, ich rodziców oraz personelu sieci MathRiders. Dostęp do dziennika elektronicznego zapewnia firma zewnętrza – LangLion, która działa zgodnie z polityka bezpieczeństwa dostępną pod adresem www.langlion.com

Dane gromadzone w aplikacji dziennika elektronicznego wykorzystujemy wyłącznie w celu kontaktu z Państwem i przedstawienia naszej oferty edukacyjnej oraz realizacji przez naszą sieć usług nauczania.

Administratorem danych zgromadzonych w dzienniku elektronicznym jest placówka do której wysyłają Państwo zgłoszenie dziecka do udziału w zajęciach lub w której takie zajęcia dla Państwa dziecka są świadczone. Ze względu na ofertę naszej sieci w zakresie nauki matematyki dzieci i młodzieży (od 2 do 18 roku życia), dane osobowe ze zgłoszenia (kontaktu) mogą być przechowywane przez okres 3 lat, chyba że zostanie podpisana odrębna umowa o świadczeniu umów edukacyjnych z naszym personelem.

Możecie Państwo zażądać od placówki MathRiders, która jest lub będzie administratorem Państwa danych osobowych aktualizacji lub usunięcia części lub wszystkich pozostawionych przez Państwa informacji. Dyspozycję tę zrealizujemy niezwłocznie, z wyłączeniem informacji, które są nam niezbędne bądź to z powodów obowiązujących przepisów (np. kopie wystawionych faktur), bądź z powodów prawnych (np. umowy, dowód zaprzestania przetwarzania danych).

Jeżeli uznacie Państwo, że nasze działania naruszają obowiązujące prawo, możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzoru – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Urzędu Ochrony Danych Osobowych), informacje dotyczące sposobu zgłaszania skargi dostępne są pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

Uprawnienia osób, które przekazały nam swoje dane.

Możecie Państwo zażądać od szkoły MathRiders, która będzie administratorem Państwa danych osobowych aktualizacji lub usunięcia części lub wszystkich pozostawionych przez Państwa informacji. Dyspozycję tę zrealizujemy niezwłocznie, z wyłączeniem informacji, które są nam niezbędne bądź to z powodów obowiązujących przepisów (np. kopie wystawionych faktur), bądź z powodów prawnych (np. umowy, dowód zaprzestania przetwarzania danych).

Jeżeli uznacie Państwo, że nasze działania naruszają obowiązujące prawo, możecie Państwo złożyć skargę do oraganu nadzoru – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Urzędu Ochrony Danych Osobowych), informacje dotyczące sposobu zgłaszania skargi dostępne są pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

Zabezpieczenia

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podanym przez Państwa danym stosujemy zabezpieczenia w postaci: szyfrowania, ograniczania dostępu oraz pseudonimizacji.

Szyfrowanie polega na zabezpieczeniu dostępu do zbiorów danych poprzez użycie metod kryptograficznych – np. szyfrowania dysków twardych, folderów lub plików.

Ograniczenie dostępu dotyczy systemów IT używanych do przechowywania danych osobowych, do których dostęp mają wyłącznie osoby przez nas upoważnione oraz działające na nasze polecenie.

Używane przez nas systemy IT i sprzęt komputerowy spełniają aktualne wymogi bezpieczeństwa, w tym poprzez użycie programów antywirusowych oraz bieżące aktualizacje. Także od Partnerów, którym przekazywane są Państwa dane wymagamy zapewnienia odpowiednich środków celem ich zabezpieczenia.

Pseudonimizacja polega na takim sposobie prezentacji danych, iż bez odpowiedniego klucza nie jest możliwe przypisanie danych do konkretnej osoby – np. poprzez zamianę imion i nazwisk na abstrakcyjne nazwy lub skróty. Metody tej używamy, kiedy Państwa dane potrzebne są np. dla celów statystycznych a ich odbiorca nie potrzebuje informacji dotyczących Państwa tożsamości.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz do nas na adres e-mail: biuro@mathriders.pl, lub listownie na adres pocztowy: MathRiders, ul. Kameliowa 23, 05-077 Warszawa Wesoła.