Matematyka
dla 5 – 11 latków

Junior

hero_junior_mobile.png

Podstawowe informacje

50-60 minut

1x tydzień

4-8 dzieci w grupie

32-35 lekcji

od 230 zł /miesiąc

Dzięki kursowi Twoje dziecko uzyska

 • mechanism.svg

  Wszechstronny rozwój i samodzielność

 • cloud_with_plus_and_minus.svg

  Rozwój myślenia matematycznego i wnioskowania

 • two_faces.svg

  Umiejętności komunikacyjne

 • people.svg

  Umiejętność współpracy w grupie

 • bulb.svg

  Umiejętności rozwiązywania problemów

 • atom.svg

  Poprawę koncentracji uwagi

 • book.svg

  Szerokie podstawy i głębokie rozumienie przedmiotu

 • girl.svg

  Autoekspresja i pewność siebie

Czego nauczy się Twoje dziecko podczas kursu?

 • Rozpoznawać liczby w zakresie 100.

 • Wskazywać własności podstawowych figur płaskich.

 • Dodawać i odejmować oraz rozwiązywać zadania z użyciem tych działań.

 • Mierzyć i ważyć przedmioty z użyciem różnych niestandardowych jednostek.

 • Liczyć po 2, 5 i 10, co jest znakomitym wstępem do mnożenia.

 • Porządkować i porównywać liczby.

 • Rozpoznawać bryły oraz wskazywać ich ściany, wierzchołki i krawędzie.

 • Segregować dane według różnych kryteriów.

 • Rozwiązywać problemy związane z pieniędzmi – podliczyć kwotę i obliczyć resztę.

Materiały i wsparcie

 • Plecak lub torba

 • 4 książki

  Autorskie podręczniki Mathriders

 • Materiały audio

  Piosenki i matematyczne opowiadania

 • Bieżący kontakt

  i dostęp do prac domowych

Podstawowe informacje

50-60 minut

1x tydzień

4-8 dzieci w grupie

32-35 lekcji

od 230 zł /miesiąc

Dzięki kursowi Twoje dziecko uzyska

 • mechanism.svg

  Wszechstronny rozwój i samodzielność

 • cloud_with_plus_and_minus.svg

  Rozwój myślenia matematycznego i wnioskowania

 • two_faces.svg

  Umiejętności komunikacyjne

 • people.svg

  Umiejętność współpracy w grupie

 • bulb.svg

  Umiejętności rozwiązywania problemów

 • atom.svg

  Poprawę koncentracji uwagi

 • book.svg

  Szerokie podstawy i głębokie rozumienie przedmiotu

 • girl.svg

  Autoekspresja i pewność siebie

Czego nauczy się Twoje dziecko podczas kursu?

 • Rozpoznawać liczby do 100.

 • Porównywać własności figur płaskich i brył.

 • Dodawać i odejmować więcej niż dwie liczby oraz odnajdować brakującą liczbę w równaniu, korzystając z własności działań.

 • Mierzyć i ważyć przedmioty z użyciem różnych niestandardowych jednostek wraz z ich porównaniem.

 • Podwajać liczby, liczyć po 3, 5 i 10 oraz wskazywać połowę liczby.

 • Pozna zasady zapisu pozycyjnego, co ugruntuje wiedzę o wartości cyfry w liczbie w zależności od jej pozycji.

 • Rozpoznawać kształty symetryczne.

 • Segregować dane według różnych kryteriów i stosując różne sposoby porządkowania danych.

 • Rozwiązywać proste zadania tekstowe, również związane z czasem
  i pieniędzmi.

Materiały i wsparcie

 • Plecak lub torba

 • 4 książki

  Autorskie podręczniki Mathriders

 • Materiały audio

  Piosenki i matematyczne opowiadania

 • Bieżący kontakt

  i dostęp do prac domowych

Podstawowe informacje

50-60 minut

1 x tydzień

4-8 dzieci w grupie

32-35 lekcji

od 230 zł /miesiąc

Dzięki kursowi Twoje dziecko uzyska

 • mechanism.svg

  Wszechstronny rozwój i samodzielność

 • cloud_with_plus_and_minus.svg

  Rozwój myślenia matematycznego i wnioskowania

 • two_faces.svg

  Umiejętności komunikacyjne

 • people.svg

  Umiejętność współpracy w grupie

 • bulb.svg

  Umiejętności rozwiązywania problemów

 • atom.svg

  Poprawę koncentracji uwagi

 • book.svg

  Szerokie podstawy i głębokie rozumienie przedmiotu

 • girl.svg

  Autoekspresja i pewność siebie

Czego nauczy się Twoje dziecko podczas kursu?

 • Tworzyć liczby z uwzględnieniem zapisu pozycyjnego.

 • Czterech działań z uwzględnieniem ich kolejności.

 • Obliczać obwód wielokątów foremnych i nieforemnych oraz pozna pojęcie pola figury płaskiej.

 • Pozna pojęcie ułamka wraz z obliczaniem ułamka z liczby.

 • Organizować dane za pomocą list, tabel i wykresów.

 • Porównywać liczby dodatnie i ujemne oraz odnajdywać ich miejsce na osi liczbowej.

 • Rozwiązywać proste i złożone zadania tekstowe z wykorzystaniem czterech działań.

 • Pozna własności i siatki brył.

 • Mierzyć i ważyć przedmioty z użyciem standardowych jednostek wraz z ich porównaniem i przeliczeniem.

Materiały i wsparcie

 • Plecak lub torba

 • 4 książki

  Autorskie podręczniki Mathriders

 • Materiały audio

  Piosenki i matematyczne opowiadaniayliczanki

 • Bieżący kontakt

  i dostęp do prac domowych

Podstawowe informacje

50-60 minut

1 x tydzień

4-8 dzieci w grupie

32-35 lekcji

od 230 zł /miesiąc

Dzięki kursowi Twoje dziecko uzyska

 • mechanism.svg

  Wszechstronny rozwój i samodzielność

 • cloud_with_plus_and_minus.svg

  Rozwój myślenia matematycznego i wnioskowania

 • two_faces.svg

  Umiejętności komunikacyjne

 • people.svg

  Umiejętność współpracy w grupie

 • bulb.svg

  Umiejętności rozwiązywania problemów

 • atom.svg

  Poprawę koncentracji uwagi

 • book.svg

  Szerokie podstawy i głębokie rozumienie przedmiotu

 • girl.svg

  Autoekspresja i pewność siebie

Czego nauczy się Twoje dziecko podczas kursu?

 • Zapisywać słownie i cyfrowo liczby czterocyfrowe i większe oraz je zaokrąglać.

 • Działania pamięciowe i pisemne z uwzględnieniem kolejności ich wykonywania.

 • Wzajemnego położenia prostych i kątów między nimi oraz rozszerzy znajomość figur płaskich o klasyfikację trójkątów i czworokątów.

 • Ułamków dziesiętnych przy pomocy dobrze znanych wielkości typu pieniądze, jednostki długości i wagi – zamiana wielkości dwumianowanych na jednomianowane.

 • Tworzyć wykresy, tabele, schematy porządkujące i interpretujące dane.

 • Pozna liczby dodatnie i ujemne oraz pozna cechy ich podzielności.

 • Rozdzielności mnożenia względem dodawania oraz dzielenia z resztą.

 • Ułamków zwykłych wraz z ich porównywaniem, rozszerzaniem, skracaniem oraz szukaniem ułamków równoważnych.

 • Posługiwać się bez problemu zegarkiem cyfrowym i analogowym, kalendarzem, harmonogramem oraz rozwiązywać również skomplikowane problemy za ich pomocą.

Materiały i wsparcie

 • Plecak lub torba

 • 4 książki

  Autorskie podręczniki Mathriders

 • Materiały audio

  Piosenki i matematyczne opowiadania

 • Bieżący kontakt

  i dostęp do prac domowych

Podstawowe informacje

50-60 minut

1 x tydzień

4-8 dzieci w grupie

32-35 lekcji

od 230 zł /miesiąc

Dzięki kursowi Twoje dziecko uzyska

 • mechanism.svg

  Wszechstronny rozwój i samodzielność

 • cloud_with_plus_and_minus.svg

  Rozwój myślenia matematycznego i wnioskowania

 • two_faces.svg

  Umiejętności komunikacyjne

 • people.svg

  Umiejętność współpracy w grupie

 • bulb.svg

  Umiejętności rozwiązywania problemów

 • atom.svg

  Poprawę koncentracji uwagi

 • book.svg

  Szerokie podstawy i głębokie rozumienie przedmiotu

 • girl.svg

  Autoekspresja i pewność siebie

Czego nauczy się Twoje dziecko podczas kursu?

 • Zapisywać i odczytywać bardzo duże liczby.

 • Działań pamięciowych i pisemnych z uwzględnieniem kolejności ich wykonywania.

 • Poszerzy znajomość własności figur płaskich, obliczy obwód i pole nawet niestandardowych figur. Pozna pojęcie pola powierzchni i objętości brył.

 • Tworzyć złożone wykresy wraz z prawidłowym skalowaniem.

 • Prawdopodobieństwa oraz obliczania prawdopodobieństwo zdarzenia elementarnego.

 • Rozkładać liczbę na czynniki pierwsze i szukać wspólnych wielokrotności liczb.

 • Potęgowania oraz działań na liczbach całkowitych.

 • Działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, uwzględniając dwa rodzaje ułamków w jednym równaniu.

 • Skali i jej praktycznego wykorzystania.

Materiały i wsparcie

 • Plecak lub torba

 • 4 książki

  Autorskie podręczniki Mathriders

 • Materiały audio

  Piosenki i matematyczne opowiadania

 • Bieżący kontakt

  i dostęp do prac domowych

Podstawowe informacje

50-60 minut

1 x tydzień

4-8 dzieci w grupie

32-35 lekcji

od 230 zł /miesiąc

Dzięki kursowi Twoje dziecko uzyska

 • mechanism.svg

  Wszechstronny rozwój i samodzielność

 • cloud_with_plus_and_minus.svg

  Rozwój myślenia matematycznego i wnioskowania

 • two_faces.svg

  Umiejętności komunikacyjne

 • people.svg

  Umiejętność współpracy w grupie

 • bulb.svg

  Umiejętności rozwiązywania problemów

 • atom.svg

  Poprawę koncentracji uwagi

 • book.svg

  Szerokie podstawy i głębokie rozumienie przedmiotu

 • girl.svg

  Autoekspresja i pewność siebie

Czego nauczy się Twoje dziecko podczas kursu?

 • Własności liczb wymiernych.

 • Rozwiązywania zadań tekstowych wieloetapowych z uwzględnieniem zadań niestandardowych i problemowych.

 • Obliczać pole i objętość figur przestrzennych.

 • Wykonywać obliczenia procentowe – liczyć procent danej liczby lub liczbę na podstawie danego jej procentu.

 • Obliczać średnią arytmetyczną, medianę i dominantę

 • Działań na liczbach wymiernych z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań przy użyciu potęgowania i nawiasów.

 • Obliczać pole wielokątów.

 • Operacji na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

 • Wyciągać prawidłowe wnioski na podstawie podanych danych i wielokrotnych doświadczeń losowych.

Materiały i wsparcie

 • Plecak lub torba

 • 4 książki

  Autorskie podręczniki Mathriders

 • Materiały audio

  Piosenki i matematyczne opowiadania

 • Bieżący kontakt

  i dostęp do prac domowych

Pozostałe nasze kursy

Znajdź swoją szkołę MathRiders

Zaproś nas do szkoły lub przedszkola

Dowiedz się więcej