Kalendarz zajęć 2022/2023

Poniższy kalendarz przedstawia dni roku szkolnego 2022-2023, które są wolne od zajęć MathRiders (zaznaczone na czerwono). W przypadku zajęć w szkołach i przedszkolach kalendarz może się nieco różnić.