Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe
MathRiders Junior

Program od 4 do 11 lat – ruch, muzyka, piosenki i opowiadania powodują, iż nauka jest zajmująca i efektywna

 

Nasza unikalna metodyka rozwija w dzieciach umiejętności rozwiązywania problemów. Zachęcające i ekscytujące środowisko nauki dziecka, które zawiera elementy ruchu, piosenki i opowiadania, powoduje iż dzieci angażują się w naukę matematyki. Ruch i muzyka służą budowaniu solidnych fundamentów wiedzy matematycznej dziecka. Badania naukowe pokazują, iż ruch usprawnia przyswajanie wiedzy. Nasza ćwiczenia często wykorzystują ruchy przecinające oś środkową ciała, które usprawniają koordynację między półkulami mózgu i tym samym powodują, iż nabywanie nowych umiejętności staje się łatwiejsze dla wszystkich uczniów. Dlaczego muzyka? Muzyka aktywizuje nie tylko zmysł słuchu, ale również pomaga uczniom w rozwiązywaniu problemów matematycznych. Muzyka wzmacnia myślenie abstrakcyjne i kreatywne. Nasze lekcje kończymy zawsze piosenką lub opowiadaniem dotyczącym liczenia, historii matematyki lub życia wielkich matematyków. W ten sposób nasi uczniowie poznają ludzi zaangażowanych w rozwój matematyki, ich emocjonalną stronę, mogą ich naśladować lub zastanawiać się nad tymi samymi problemami.

MathRiders przynosi efekty

Uczniowie zapoznają się z pojęciami matematycznymi i równocześnie zaczynają wierzyć we własny sukces.  MathRiders oferuje unikalne materiały do lekcji stworzone przez zespół matematyków, nauczycieli i psychologów  poznawczych. Nasze pomoce dydaktyczne  zawierają kreatywne ćwiczenia stymulujące umiejętności poznawcze i matematyczne uczniów.

Budowanie trwałych fundamentów (4-11 lat)

Budowanie trwałych fundamentów wiedzy matematycznej wymaga systematycznego podejścia. Powtarzalne ćwiczenia i codzienna praktyka budują wiarę w siebie i głębokie rozumienie przedmiotu. MathRiders dla uczniów w wieku 4-11 lat rozwija następujące zagadnienia:

  • 1Od konkretu do abstraktu: Po to by skonsolidować i wzbogacić doświadczenie szkolne ucznia;
  • 2Myślenie matematyczne: By ułatwić proces myślenia matematycznego i promować rzetelne matematyczne rozumienie przedmiotu;
  • 3Autoekspresja: By wspomóc ucznia w jasnym wyrażaniu swoich myśli a tym samym ułatwić mu nabranie wiary w swoje umiejętności komunikacyjne i zdobyć umiejętności przywódcze;
  • 4Rozwiązywanie problemów: By zaoferować uczniowi takie podejście do rozwiązywania zadań, które wzmocni jego umiejętność matematycznego myślenia;
  • 5Szerokie podstawy: By wesprzeć naukę pojęć dotyczących liczb, kształtu i przestrzeni, długości i szerokości, pieniądza, bazy danych i i użyć konkretnego materiału by stworzyć dobrze ugruntowane ich abstrakcyjne koncepty;
  • 6Burza mózgów: By nauczyć się komunikować i zdobywać wiedzę od rówieśników poprzez pracę indywidualną, w parach i małych grupach.

By za darmo sprawdzić poziom umiejętności matematycznych swojego dziecka, skontaktuj się z przedstawicielem MathRiders.

Wiek ucznia
Puchacz Piotr

4-11


Nabywane umiejętności

Uczniowie rozumieją pojęcia i teorie matematyczne adekwatne do wieku.


Rekomendowana liczba lekcji

35-36 w roku szkolnym


Długość i częstotliwość lekcji

Lekcje 50-60 minutowe, raz w tygodniu


Materiały dydaktyczne

4 książki ucznia, zeszyt zadań domowych, zaawansowane karty pracy – w zależności od poziomu

MathRiders znajdź szkołę matematyki