Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe
MathRiders Starter

Najlepszy Start w Matematykę

Najmłodsi uczniowie MathRiders doświadczają matematyki poprzez kontakt z otaczającym światem. Bez wątpienia, małe grupy, ciepłe, przyjazne otoczenie i pełne zabawy doświadczenie nauki dają dzieciom w wieku od 2 do 4 lat idealne warunki do pierwszego kontaktu z matematyką!

Matematyka od narodzin
Badania pokazują, że od najmłodszych lat dzieci myślą o otaczających je przedmiotach, ludziach i wydarzeniach w zaskakujący sposób. Od chwili narodzin niemowlęta chłoną informacje o otaczającym je świecie i próbują go zrozumieć. Dlatego potrafią rozróżniać dorosłych (sortowanie), zauważają, że po dniu następuje noc (relacja czasowa). Roczne dziecko umie poprosić o więcej herbatników i będzie niezadowolone, gdy ktoś mu jeden zabierze (dodawanie i odejmowanie). Dwulatek pokaże ci na palcach ile ma lat (ilość), a trzy lub czterolatek zbuduje wieżę z klocków i nawlecze koraliki na sznurek według określonego wzoru.

Matematyka poprzez zabawę, ruch i muzykę

MathRiders dla najmłodszych dzieci buduje solidne fundamenty matematyczne poprzez zabawę, ruch i muzykę. Bawiąc się, dzieci wypróbowują i dopracowują nowopoznane umiejętności. Nauka poprzez zabawę wpływa pozytywnie na budowanie pewności siebie. Program wprowadza m.in. Brain Jog – tzw. gimnastykę mózgu – ćwiczenie wspomagające myślenie i koordynację. Ponieważ Brain Jog łączy ruch z nauką.

Dzieci grają na perkusji, by aktywizować zmysł słuchu i rozwiązywać problemy matematyczne. Niewątpliwie muzyka wzmacnia umiejętności wykonywania działań w pamięci i myślenie twórcze.

Umiejętności autoekspresji i zdolności przywódcze:
Każde dziecko zachęcane jest do wypowiadania się zarówno indywidualnie, jak również jako członek grupy. Autoekspresja wzmacnia poczucie własnej wartości i motywuje do dalszych działań, co w związku z tym generuje to kolejne sukcesy. MathRiders uczy poprzez różnorodne aktywności, które pozwalają dziecku poznawać nowe sposoby rozumienia świata i dzielenia się swoimi odkryciami.

Budowanie trwałych fundamentów
Z pewnością budowanie trwałych matematycznych fundamentów u 2-4 latków wymaga systematycznego podejścia. Powtarzalność aktywności i ciągła praktyka budują pewność i głębię zrozumienia. By zbudować trwałe fundamenty, zapoznajemy dzieci z pięcioma zagadnieniami matematycznymi:

  • 1Zrozumienie liczb i działania na nich – rozumienie liczb całkowitych i faktu, że są one reprezentacją pewnych ilości; liczenie, szeregowanie i porównywanie; także dodawanie i odejmowanie.
  • 2Pre-algebra – identyfikowanie, kopiowanie i kreowanie wzorów i relacji.
  • 3Geometria i zmysł przestrzenny – identyfikowanie kształtów, opisywanie relacji przestrzennych, czytanie map, wizualizacja przedmiotów w przestrzeni, użycie geometrii do rozwiązywania zadań.
  • 4Miary – uczenie się jak mierzyć i porównywać miary; zrozumienie pojęcia jednostki, pojęcie długości, szerokości, temperatury, objętości, czasu i wartości pieniądza.
  • 5Analiza danych – użycie wykresów, tabel i grafów do organizowania, porównywania i interpretowania danych.

Wiek dzieckaPuchacz Piotr

2-4


Nabywane umiejętności

Pogłębiane jest naturalne zainteresowanie dziecka matematyką. Rozwija ono myślenie matematyczne i symboliczne, proces rozumowania, sekwencjonowanie, rozwiązywanie problemów jednocześnie budując umiejętności przedstawiania i łączenia faktów matematycznych.


Rekomendowana liczba lekcji

32 w roku szkolnym


Długość i częstotliwość lekcji

Lekcje 30-minutowe, raz w tygodniu


Materiały dydaktyczne

Unikalne plansze do nauki (używane podczas zajęć)

MathRiders znajdź szkołę