Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe
korepetycje z matematyki -MathRiders Advanced

Program od 11 do 19 lat – budowanie sukcesu, krok po kroku

MathRiders dla uczniów w wieku od 11 do 19 lat czyni matematykę istotną częścią codziennego doświadczenia, dając przy tym wiedzę niezbędną to uzyskania lepszych ocen w szkole. W przypadku tej grupy wiekowej, nadrzędnym celem kursu jest uzupełnienie luk wynikających z wcześniejszego uczenia się matematyki i osiągnięcia przez niego pełni swoich możliwości i uzyskania przez ucznia umiejętności wymaganych na egzaminie maturalnym. Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów: tych z trudnościami i tych, którzy chcą dodatkowo rozwijać swoje umiejętności. Buduje wiarę we własne umiejętności matematyczne, uzupełnia braki i zapewnia wszechstronny rozwój matematycznego myślenia.

 

Osiągnięcia uczniów

MathRiders zapewnia każdemu uczniowi zindywidualizowany program nauki, darmową analizę jego umiejętności przed rozpoczęciem zajęć i podczas ich trwania oraz ciągłą informację zwrotną. Uczniowie zaangażowani są w ocenę i budowanie własnej ścieżki edukacyjnej. Uczniowie MathRiders otrzymują pomoc w zakresie zagadnień poruszanych na lekcjach matematyki w szkole i dzięki niej wykazują się prawdziwym rozumieniem pojęć matematycznych, co z kolei staje się podstawą do kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów matematycznych.

 

Budowanie solidnych podstaw (11-19)

Budowanie trwałych fundamentów wiedzy matematycznej wymaga systematycznego podejścia. Powtarzalne ćwiczenia i codzienna praktyka budują wiarę w siebie i głębokie rozumienie przedmiotu. Aby budować takie podwaliny wiedzy, MathRiders Advanced dla uczniów w wieku 11-19 lat rozwija następujące zagadnienia:

  • 1Umożliwia uczniom skupienie się na specyficznych umiejętnościach matematycznych, które wymagają ugruntowania.
  • 2Zaprojektowany jest tak, by pomagać uczniom zdobyć wiarę we własne umiejętności nauki i przyswojenia pojęć i technik matematycznych.
  • 3Kurs zawiera dobrze skomponowany układ ćwiczeń indywidualnych
  • 4Metodyka zakłada rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia i zaplanowanie indywidualnego toku nauki, tak by sprostać jego osobistym potrzebom
  • 5Zapewnia uczniowi bogate materiały edukacyjne zawierające setki dodatkowych ćwiczeń z różnych zakresów wiedzy matematycznej
  • 6Uczniowie podążają sprawdzonymi ścieżkami metody, oferującej zarówno grupowe, jak i indywidualne ćwiczenia. MathRiders nie tylko pomaga poznawać matematykę, ale także buduje odpowiedzialność i umiejętności przywódcze. Dlatego doskonale sprawdza się w tej grupie uczniów.

Wiek ucznia
Puchacz Piotr

11-19


Nabywane umiejętności

Uczniowie rozumieją pojęcia i teorie matematyczne adekwatne do wieku. Otrzymują narzędzia, które pozwolą im zorganizować i zarządzać materiałem matematycznym poznawanym w szkole. Rozwijają umiejętność myślenia analitycznego i technik wspierających uczenie.


Rekomendowana liczba lekcji

35-36 w roku szkolnym


Długość i częstotliwość lekcji

Lekcje  90-minutowe lub 120-minutowe, raz w tygodniu lub dwa razy w tygodniu


Materiały dydaktyczne

Zindywidualizowane karty pracy i materiały dostosowane do potrzeb konkretnego ucznia

MathRiders znajdź szkołę