Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe

Kursy przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty

kurs przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty

Na egzaminie z matematyki ważne będzie zaprezentowanie samodzielności w posługiwaniu się zdobytymi umiejętnościami matematycznymi. Uczniowie zmierzą się nie tylko z rozwiązywaniem zadań, ale również umiejętnością logicznego myślenia oraz uporządkowanego działania.

W trakcie kursów MathRiders przygotowujących do egzaminów uczniowie gruntownie powtarzają materiał, ćwiczą zadania i oczywiście rozwiązują przykładowe arkusze egzaminacyjne. Omawiają je i wyciągają wnioski oraz zapoznają się z formą sprawdzianu, typami zadań i technikami egzaminacyjnymi tak aby zdać egzamin bez stresu i ze świetnym wynikiem.

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty startują w listopadzie:

Razem damy radę! Obierz kurs na sukces!

Call Now Button