Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty – egzamin z matematyki 2024

25.08.2023

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty 2024 w MathRiders Kielce ma formę warsztatów.

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych i przypadków beznadziejnych. Wszyscy nasi uczniowie zdali egzaminy powyżej swoich oczekiwań.
Kurs dla klas ósmych przeprowadzają wykwalifikowani nauczyciele (w tym czynni egzaminatorzy OK w Kielcach).
Autorskie metody i nasze podręczniki są zgodne w 100% z wymogami CKE.
Uczestnicząc w naszym kursie uczniowie zyskują nie tylko wiedzę, ale i spokój składające się na pełen sukces podczas egzaminu.

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty w MathRiders Kielce umożliwia:

  1. Uzupełnienie luk, braków.

  2. Usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy z zakresu klas 4-5-6-7-8.

  3. Dogłębne powtórzenie i materiału wymaganego na egzaminie ósmoklasisty.

  4. Zapoznanie się i oswojenie ze wszystkimi typami zadań egzaminacyjnych.

  5. Lepszą motywację, opanowanie stresu oraz poprawę samooceny i wiary we własne możliwości.

  6. Zdobycie umiejętności zarządzania czasem egzaminacyjnym i koncentracji na zadaniu.

Kurs obejmuje:

- ćwiczenia i zadania praktyczne oraz rzetelne powtórzenie teorii;

- pracę z arkuszami egzaminacyjnymi;

- zadania domowe;

- testy i próbne egzaminy.

I przede wszystkim pozytywna atmosfera i pewność siebie poparta solidną wiedzą, która wzrasta po każdym spotkaniu w MathRiders.

Informacje o kursie:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5h (90 minut).

Kurs obejmuje 26 spotkań.

Kameralne grupy max 4-5 osób.

Kurs trwa do maja 2024 roku.

Cena kursu: 1800 zł
(podzielona na miesięczne raty)
Cena obejmuje wszystkie materiały.

OBIERZ KURS NA SUKCES!

Dlaczego kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty w MathRiders Kielce są skuteczne?

O efektywności naszych kursów i powodzeniu uczniów na egzaminie decydują:

  1. Doświadczony, kompetentny zespół nauczycieli.

  2. Bardzo dobre programy i metody nauczania.

  3. Małe, kameralne grupy.

Nabór do NOWYCH GRUP !!!!

Grupa I już rozpoczęła kurs.
Jeśli chcesz dołączyć zadzwoń - trwa nabór do kolejnych.
Przed decyzją o zapisie na kurs zapraszamy na darmową lekcję próbną.

Zadzwoń: tel. 660 015 115

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną.

OBIERZ KURS NA SUKCES!

Zobacz jak wygląda kurs MathRiders.

x-y.svg

Poznaj nasze metody pracy i nauczycieli.

Poprzedni Nastepny artykuł