Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe

Konkurs „Znajdź Matematykę w Iławie”

Studio Nauczania Matematyki MathRiders Iława oraz Stowarzyszenie Przyjazne Dzieciom zaprasza do udziału w II Wakacyjnym Konkursie „Znajdź Matematykę w Iławie”

CO?

ZDJĘCIE (max. 3 prace wraz z tytułem i opisem) przedstawiające iławskie czy też okoliczne budowle albo krajobrazy

Dwie podkategorie konkursu:

1. „Przyroda” – fotografie przedstawiające przyrodnicze zakątki charakterystyczne dla iławskich krajobrazów (zarówno w skali mikro jak i makro),

2. „Architektura” – fotografie przedstawiające piękno architektury iławskich lub okolicznych budowli.

przy czym jury będzie oceniało związek przekazanej pracy z opisem dowodzącym związku pomiędzy przedstawionym ujęciem przyrody bądź architektury z matematycznymi prawami np. symetrii, proporcji, geometrycznych kształtów, symboli itp.

GDZIE?

Prace konkursowe można złożyć bezpośrednio w placówce MathRidres mieszczącej się w Iławie przy ul. Sobieskiego 20 B lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ilawa@mathriders.com

KIEDY?

Prace należy złożyć/przesłać do 19 września 2019 r.

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi 21 września podczas iławskiego Pikniku Inspiracji.

JAK?

Każde zgłoszenie w formie elektronicznej powinno być opatrzone nazwą pliku o następującej strukturze:

I. Zdjęcie powinno odnosić się do kategorii konkursu (przyroda lub architektura), zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu, a także numer kolejny zgłoszonej pracy
Przykład:
Przyroda_Ilawa_Jan_Kowalski_1
Architektura_Ilawa_Jan_Kowalski_1
Architektura_Ilawa_Jan_Kowalski_2
2) Formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr_1 do niniejszego regulaminu
Przykład:
Jan_Kowalski_Ilawa_Formularz_zgloszeniowy_1
3) Oświadczenie zgody na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych stanowiące Załącznik nr 2_3 do niniejszego regulaminu, przy czym Załącznik nr 2 obligatoryjnie, Załącznik nr 3 dobrowolnie
Przykład:
Jan_Kowalski_Ilawa_Zgoda_Zalacznik_2
Jan_Kowalski_Ilawa_Zgoda_Zalacznik_3

poszczególne dane powinny być przedzielone znakiem podkreślenia dolnego i nie powinny zawierać polskich znaków.

Dokumenty przesyłane w formie elektronicznej powinny być uprzednio wydrukowane, własnoręcznie podpisane i zeskanowane.

Regulamin Konkursu

 

Call Now Button