Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe

Ogólnopolski konkurs z matematyki „PUCHACZ PIOTR” – V edycja

Konkurs przedmiotowy PUCHACZ PIOTR z matematyki skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów oraz zachęcenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia. Ogólnopolski konkurs matematyczny jest sposobem na rozbudzenie motywacji do rozwoju zdolności ścisłych oraz sposobem na czerpanie radości z odkrywania tajników królowej nauk. Pozwala również wyłonić małych geniuszy w tej dziedzinie. Z kolei nagrody mają ich zachęcać do rozwijania swoich umiejętności. Ciekawe zadania  konkursowe dostosowane są do norm programowych dla poszczególnych klas. Olimpiada matematyczna dla szkół podstawowych ma formę testu z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, w których jest jedna lub kilka prawidłowych odpowiedzi. Na naszej stronie udostępniamy bezpłatnie przykładowe testy.

Nagrody i zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczniów z danej szkoły podstawowej. Zwycięzca konkursu matematycznego dla szkół podstawowych otrzymuje dyplom laureata, nagrody rzeczowe oraz roczny kurs MathRiders w wybranej lokalizacji. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe oraz kursy MathRiders (dla II miejsca – półroczny kurs, dla III miejsca 3 miesięczny kurs MathRiders w dowolnej lokalizacji).

obrazek na stronę 2018 01 01

1. Czym jest „MathRiders”?

„MathRiders” jest ogólnopolską siecią szkół nauczania matematyki. Obecnie w Polsce działa już ok 60 placówek.

2. Czy jest to konkurs tylko dla najzdolniejszych?

Absolutnie nie. Jest to konkurs bez eliminacji wewnątrzszkolnych, który umożliwia sprawdzenie wiedzy każdego chętnego ucznia, bez względu na jego dotychczasowe wyniki w nauce. Celem konkursu jest przede wszystkim poszerzanie wiedzy, poznanie mocnych i słabych stron ale także świetna zabawa i zaznajomienie ucznia z regułami panującymi podczas różnorodnych konkursów i olimpiad.

3. Jak często jest przeprowadzany ?

Konkurs jest cykliczny. W każdym roku szkolnym, nauczyciele mogą go przeprowadzić w sesji wiosennej.

4. Jaki jest zakres materiału każdej z sesji ?

Sesja wiosenna to konkurs obejmujący zagadnienia z aktualnego roku szkolnego.

5. Z jakich przedmiotów organizowane są konkursy?

W ofercie MathRiders są konkursy organizowane wyłącznie matematyki.

6. Czy udział w konkursie jest płatny?

Nie. Nasz konkurs jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.

7. Kto zgłasza szkołę do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym MathRiders ?

Za zgłoszenie, przeprowadzenie konkursów i wysłanie testów do organizatorów, odpowiedzialny jest nauczyciel, który podjął się przeprowadzenia konkursu w swojej placówce. Jest to tzw. szkolny koordynator konkursu. UWAGA! Koordynator nie sprawdza testów.

8. Jaki jest poziom trudności konkursów?

Pytania do konkursów opracowywane są przez czynnych zawodowo nauczycieli , w oparciu o aktualną podstawę programową dla poszczególnych klas i obowiązujące podręczniki szkolne dopuszczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Arkusz konkursowy w znacznej mierze składa się z zadań otwartych, a większość pytań, nie powinna sprawić uczniom trudności. Zależało nam, aby konkursowicze poczuli, że sporo już wiedzą , a tym samym nie zniechęcali się do udziału w konkursach czy olimpiadach w przyszłości . Należy natomiast zaznaczyć, że są również pytania, w których poprawne mogą być dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi.

9. Jak przebiega konkurs?

W każdej sesji podajemy 3 dni, w których powinny zostać przeprowadzone wszystkie zgłoszone konkursy MathRiders. Terminy są narzucone przez organizatora, dlatego też szkoły nie podejmują samodzielnych zmian w zakresie terminu przeprowadzenia konkurs. Na konkurs przeznaczona jest godzina zegarowa. Ważne jest dla nas, aby szkolny koordynator nie tłumaczył spraw organizacyjnych w trakcie trwania testu, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na jego wynik. W trakcie czasu dodatkowego nauczyciel powinien poinformować m.in: o konieczności wpisania imienia i nazwiska drukowanymi literami, o możliwości wystąpienia kilku prawidłowych odpowiedzi, o poprawnym zaznaczaniu odpowiedzi lub ewentualnym zaznaczaniu pomyłek. Godzina zegarowa musi być przeznaczona tylko i wyłącznie na rozwiązywanie arkuszy konkursowych. UWAGA! Koordynator w klasach pierwszych może odczytywać polecenia, jednak w taki sposób, aby nie nasuwał on poprawnych odpowiedzi.

10. W jaki sposób zgłasza się chęć uczestnictwa ?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na naszej bliźniaczej stronie internetowej: www.lubiematematyke.pl w zakładce – KONKURS MATEMATYCZNY „PUCHZACZ PIOTR” https://www.lubiematematyke.pl/konkurs-start.html. Zgłoszenia dokonują wyłącznie szkoły.

11. Ile czasu czeka się na ogłoszenie wyników?

Wyniki z każdego etapu są podawane szkołą w terminie określonym w regulaminie. Otrzymują je szkolni koordynatorzy na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. Prace są sprawdzane przez utworzoną do tego komisję. Wyniki nie podlegają odwołaniu.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy dodatkowo o zapoznanie się z REGULAMINEM

Harmonogram konkursów rok szkolny 2020/2021 dla klas I – III szkoły podstawowej

Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie – do 21 marca 2021 r.

I etap konkursu: (prowadzony w szkołach i sprawdzany przez nauczycieli MathRiders) – 13.04.2021

II etap konkursu: (przeprowadzany w Centrach Nauczania MathRiders) – 17.05.2021

III etap konkursu: (prowadzony w Millennium Plaza w Warszawie) – 14.06.2021 r.

 

« | »