Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe
Matematyka w pozaszkolnych programach nauczania

Matematyka w pozaszkolnych programach nauczania

Rozczarowujący stan edukacji matematycznej w polskich szkołach publicznych powoduje, że pozaszkolne programy nauczania będą odgrywać szczególnie ważną rolę w rozwoju intelektualnym naszej młodzieży. Słabe wyniki egzaminów z matematyki w szkołach podstawowych i średnich ułatwiają rozwój międzynarodowych konceptów, takich jak MathRiders. Uczniowie MathRiders zaczynają naukę już w wieku trzech lat i mogą kontynuować ją aż do matury.

 

Po co nam matematyka?

Aby być przygotowanym na studia i obiecujące kariery zawodowe, uczniowie muszą opanować zaawansowane umiejętności z matematyki, nauk ścisłych i technologii. Rzeczywiście, uczniowie, którzy biorą udział w kursach z matematyki takich jak MathRiders, są bardziej skłonni do pójścia na studia techniczne niż ci, którzy tego nie robią. Ponieważ technologia staje się coraz bardziej powszechna w miejscu pracy, zapotrzebowanie na pracowników wykształconych w dziedzinie matematyki lub nauk ścisłych będzie nadal wzrastało.

Zdecydowanie zbyt wielu uczniów kończy szkołę średnią bez rozwijania solidnych podstaw z matematyki, niezbędnych do odniesienia sukcesu na studiach technicznych.  Jeszcze na poziomie szkoły podstawowej wielu uczniów nie ugruntowało odpowiedniej podstawy matematycznej niezbędnej do poradzenia sobie w liceach o profilach matematycznych. Te z kolei są „bramą” do studiów na kierunkach ścisłych i obiecujących karier. Biegłość w zakresie matematyki jest niejako warunkiem przyjęcia na studia techniczne. Niewielu uczniów decyduje się jednak na profesjonalne wsparcie przy nauce matematyki. Pomoc taka pozwoliłaby nie tylko poznać ten przedmiot, ale sprawić, żeby dziecko polubiło matematykę i chciało się jej uczyć.

 

Korzyści z zajęć dodatkowych z matematyki.

Korzystanie z oferty centrów edukacyjnych podnosi kompetencje uczniów w zakresie matematyki i otwiera możliwości do obiecujących karier. Czas poświęcony na naukę w Centrum Nauczania MathRiders po szkole, umożliwia uczniom wzmocnienie umiejętności matematycznych i zrozumienie przedmiotu. Uczniowie mogą nie tylko budować jego solidne podstawy, ale i „bawić się” matematyką poprzez  innowacyjnych sposoby jej nauczania. Mogą zagłębiać interesujące tematy, wykonywać rozbudowane projekty praktyczne oraz korzystać z instrumentów IT, aby zainteresowanie matematyką nie ustało.

 

Dlaczego MathRiders jest najlepszą opcją?

Wydłużony czas nauki i indywidualne podejście do ucznia mogą poprawić wyniki z matematyki każdego ucznia. Wysokiej jakości programy nauczania tego przedmiotu jakie stosowane są w MathRiders, całkowicie różnią się od standardowych korepetycji z matematyki. Mogą jednak skutecznie pomóc uczniom w budowaniu zrozumienia pojęciowego i wzmocnieniu ich wiedzy matematycznej. Jest to możliwe m.in.  poprzez wprowadzenie lub wzmocnienie kluczowych pojęć matematycznych. Ponadto, zajęcia dodatkowe z matematyki zapewniają uczniom dodatkowy czas na naukę z profesjonalną kadrą nauczycielską. Takie wsparcie może im pomóc w nadążaniu za programem nauczania w szkole i pozostać na drodze do wymarzonych studiów wyższych.

 

Chcesz dołączyć do grona pasjonatów matematyki lub poprawić oceny w szkole? Zapisz się na zajęcia MathRiders w Centrum Nauczania lub skorzystaj z naszego formularza zgłoszeniowego.

« | »