Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe
MathRiders - Korzyści nauki w małych grupach

Korzyści nauki w małych grupach

Rozważając udział dziecka w zajęciach pozaszkolnych z matematyki, wielu rodziców zakłada, że ​​zawsze będą to lekcje jeden do jednego. W Polsce jest to tradycyjny sposób, w jaki prowadzone są prywatne lekcje, szczególnie w przypadku matematyki. Rodzice mogą jednak nie zdawać sobie sprawy, że istnieją inne możliwości nauki, z których niektóre okazują się być bardziej korzystne dla ich dzieci. Jednym z nich jest nauka w małych grupach.

Jak wyglądają lekcje w małych grupach

Lekcje w małych grupach to zajęcia, podczas których nauczyciel pracuje jednocześnie z 4-8 uczniami. Jest to rozwiązanie pośrednie pomiędzy lekcjami przeprowadzanymi w przepełnionych klasach, gdzie potrzeby poszczególnych uczniów mogą zostać przeoczone, a nauką z korepetytorem – gdzie uczniowie pozbawieni są możliwości współpracy z rówieśnikami, a pomoc z jego strony niejednokrotnie sprowadza się do rozwiązywania pracy domowej ucznia. Zajęcia w małych grupach muszą być jednak zawsze dopasowane do uczniów o podobnych potrzebach, zdolnościach i doświadczeniach, aby wspólnie mogli uczestniczyć w zajęciach i na równi z nich korzystać.

Jedną z wad lekcji w „szkolnej ławce” jest konieczność pracy dzieci o różnych stylach i umiejętnościach według jednego, przyjętego systemowo sposobu nauczania. Niektórzy uczniowie mogą preferować praktyczny styl uczenia się, podczas gdy inni potrzebują wizualnych bodźców. Część z nich może być bardziej utalentowana w pewnych zagadnieniach, z którymi inni mają większe problemy. Nie dotyczy to jednak lekcji w małych grupach. Nauczyciele mogą umieszczać uczniów z rówieśnikami, którzy pracują na podobnym poziomie, dysponują pokrewnymi umiejętności i mają synonimiczny styl uczenia się.

Style uczenia się niektórych dzieci są nieodpowiednie również w środowisku indywidualnym. Są uczniowie, którzy dobrze się rozwijają, gdy rozwiązują problemy i pracują razem z innymi. Ci uczniowie mogą nie być w stanie przetworzyć trudnego równania matematycznego, na przykład, gdy jest zapisane przed nimi. Ale przekształcając je w wyzwanie – na przykład współzawodnictwo z innymi uczniami lub współpracując z rówieśnikiem w celu wspólnego rozwiązania zadania – lepiej to zrozumieją. Taką możliwość dają dzieciom zajęcia prowadzone w małych grupach.

Korzyści z nauki w małej grupie w centrum nauczania

« | »