Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe
MathRiders - Dlaczego rodzice posyłają dzieci na dodatkowe lekcje matematyki

Dlaczego rodzice posyłają dzieci na dodatkowe lekcje matematyki? – wyniki ogólnopolskiego badania rodziców

Z raportu MathRiders pt. „Matematyka po godzinach” wynika, że z dodatkowych lekcji matematyki korzystają głównie uczniowie, którzy nie mają problemów z tego przedmiotu. Jednocześnie, aż 82% badanych rodziców stwierdziło, że problemem szkolnym jest „nauka bez zrozumienia”, 68% badanych wskazało natomiast na brak odpowiedniego podejścia do ucznia na lekcjach matematyki w szkole. Najczęściej rodzice decydują się na dodatkowe zajęcia z tego przedmiotu, ponieważ uważają, że pozytywnie wpływa ona na zdolność logicznego myślenia, rozwija  kreatywność i poprawia koncentrację u dzieci.

Wzrost zainteresowania zajęciami MathRiders

 

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki cieszą się coraz większą popularnością. W obecnym roku szkolnym z dodatkowych zajęć z matematyki skorzystało o 1/3 dzieci więcej niż w roku ubiegłym. Najczęstszymi przeszkodami w skutecznym zrozumieniu przedmiotu wskazywanymi przez rodziców jest nauka bez zrozumienia. Tak odpowiedziało 82% ankietowanych oraz nieodpowiednie podejście do ucznia, na które wskazuje 68% respondentów.

Dla kogo zajęcia MathRiders

 

Statystycznie ponad połowa dzieci w wieku od 5 do 6 lat jest uzdolnionych matematycznie. System nauczania matematyki w szkołach sprawia jednak, że potencjał zdolniejszych dzieci jest często zabijany. „Przez wiele lat dodatkowe zajęcia z matematyki kojarzone były z korepetycjami dla tych, którzy tego przedmiotu nie lubią i nie potrafią. Obecnie, wybór dodatkowych zajęć z matematyki jest szeroki. Są to nie tylko lekcje dla dzieci, które mają kłopot z matematyką. Stanowią także wsparcie dla dzieci uzdolnionych i miłośników tego przedmiotu” – komentuje wyniki raportu Małgorzata Grymuza, ekspert MathRiders.

Zgodnie z wynikami z raportu sporządzonego na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych dzieci, 76% z nich przed rozpoczęciem dodatkowych zajęć lubiło matematykę, a jedynie 24% uczęszczających tam uczniów było innego zdania. Jak pokazują wyniki badania, dzieci bardzo lubią dodatkowe zajęcia i możliwość uczestnictwa w rozwiązywaniu matematycznych problemów i zagadnień.

Odkrywanie potencjału dziecka i dążenie do jego wykorzystania pozytywnie wpływa na postępy w nauce, które zauważa 73% ankietowanych rodziców. W szlifowaniu matematycznych umiejętności najzdolniejszych uczniów pomocne mogą okazać się unikalne materiały udostępniane na dodatkowych ćwiczeniach.  Mianownik zajęć jest jeden, mają w przystępny i ciekawy sposób rozwijać umiejętności logicznego myślenia. Na dodatkowych zajęciach dzieci i młodzież powinny również rozwijać motywację do nauki: algebry, arytmetyki, a także geometrii. Wprowadzenie do matematycznego świata zagadek, ciekawostek, pojęć oraz mechanizmów rozbudzi ciekawość nawet najbardziej niepokornych uczniów.

Zdaniem eksperta

 

„Nauka w małych grupach (od 4 do 8 osób) służy skupieniu na konkretnych zagadnieniach oraz interakcjom pomiędzy uczniami i nauczycielem. Buduje także poczucie własnej wartości i wiary we własne matematyczne umiejętności. Zabawa, ruch oraz muzyka są ważnymi i chętnie wykorzystywanymi elementami w kształceniu matematyki. Badania wskazują, że kreatywne uczenie pomaga dzieciom w zrozumieniu zagadnień i osiągają one lepsze wyniki w szkole. Nie dziwi więc wynik ankiety, że 90% rodziców chętnie poleca nasze zajęcia innym.” – podkreśla Małgorzata Grymuza.

Ogólnopolskie badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród rodziców, których dzieci uczęszczają na pozalekcyjne zajęcia z matematyki  Mathriders.

« | »