Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe

Zmieniamy uczniów w świadomych miłośników matematyki

Dzięki angażującym i dostosowanym do wieku zajęciom, uczniowie MathRiders zaczynają dostrzegać matematykę wokół siebie. Podczas lekcji, uczniowie doświadczają  różnorodnych problemów matematycznych, które rozwijają ich umiejętność naturalnego postrzegania przedmiotu. Uczniowie MathRiders otrzymują rzetelnie ugruntowane podstawy matematyki dzięki kombinacji indywidualnego podejścia i zajmujących zajęć grupowych. MathRiders oferuje unikalne podejście do nauki, które gwarantuje sukces. Program zbudowany jest na następujących założeniach:

Zachwyt: piękno, wzory i logika matematyki są wokół nas.  Matematyka to nie tylko definicje i równania, lecz także narzędzie do rozumienia świata.

Zachęta: Zachęcamy uczniów by rozwijać własne pomysły i uczyć się rozwiązywać problemy w nowy sposób.

Partnerstwo: Uczniowie pracując przy wsparciu ze strony nauczycieli i grupy rówieśniczej, rozwijają wiarę we własne możliwości. Młodsi uczniowie pod koniec lekcji otrzymują zadanie do rozwiązania w domu wraz z rodzicami. W ten sposób nauczyciele MathRiders angażują w proces nauczania także rodziców.

Indywidualne wsparcie: Każdy uczeń MathRiders poddawany jest odpowiedniej do poziomu wiedzy diagnozie, przeprowadzanej przez certyfikowanych nauczycieli MathRiders. Diagnoza ta pozwala nauczycielom śledzić postępy ucznia, rozpoznawać jego specyficzne trudności lub ponadprzeciętne zdolności i planować tok nauki.

Lekcje dla nastolatków na bardziej zaawansowanych poziomach zawierają:

Zadania dodatkowe: Trudne zagadnienia matematyczne nauczyciele rozwiązują w przyjaznym środowisku i przy adekwatnym wsparciu nauczyciela. Logika i rozwiązywanie problemów matematycznych wspierają rozwój intelektualny uczniów.

Indywidualna nauka: Spersonalizowany program nauki wynikający z rozpoznania indywidualnych mocnych i słabych stron ucznia, pomaga ustalić realne cele nauki. Dlatego też program MathRiders jest dla każdego ucznia.

„Dynamika małej grupy wspiera dzieci w nauce matematyki. Co więcej, specjalnie przygotowani nauczyciele pomagają dzieciom w interakcji poprzez gry i zabawy. W ten sposób nasi uczniowie osiągają sukces poprzez pozytywne doświadczenia, a bez stresu.”

Helen Doron, Founder and CEO

MathRiders znajdź szkołę