Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe

Oceny idą w górę

Wyniki są jednoznaczne: 100% uczniów, którzy regularnie uczęszczają na zajęcia MathRiders, deklaruje osiąganie lepszych rezultatów w szkole. Uczniowie i ich rodzice zgadzają się, co do tego, że programy MathRiders są motywujące i czynią naukę przyjemną. Kursy MathRiders prowadzone są w wyjątkowej, wolnej od stresu atmosferze, w oparciu o unikalną metodykę. Wraz z poprawą ocen w szkole zmienia się również samoocena uczniów. Bez wątpienia wiele badań naukowych wskazuje na zależność między ocenami szkolnymi a poczuciem własnej wartości.

Spersonalizowany, indywidualny system oceniania, który mierzy postępy ucznia w nauce

Pierwszym krokiem jest test poziomujący, który zagwarantuje przypisanie ucznia do właściwej grupy , tak by mógł rozwijać maksimum swoich zdolności. Przez cały rok szkolny, każdy uczeń MathRiders poddawany jest odpowiedniej do poziomu wiedzy diagnozie, przeprowadzanej przez certyfikowanych nauczycieli MathRiders. Diagnoza ta pozwala nauczycielom śledzić postępy ucznia, rozpoznawać jego specyficzne trudności lub umiejętności i planować tok nauki.

Uczniowie doświadczają nauki bez stresu

Nasze grupy liczą od 4 do 8 uczniów. Podczas każdej lekcji uczniowie rozwiązują zadania indywidualnie i grupowo oraz wzbogacają swoją wiedzę o nowe zagadnienia. Uczniowie w wieku od 11 do 19 lat, mają indywidualny program nauczania, zaprojektowany specjalnie dla nich przez doświadczonych nauczycieli tak, by sprostać ich indywidualnym potrzebom. W związku z tym nasze zajęcia są za każdym razem skuteczne i mogą sprostać oczekiwaniom każdego dziecka.

MathRiders: narzędzia do osiągnięcia sukcesu

  • – Techniki motywacyjne
  • – Określanie celów, priorytetów i sposobów ich osiągnięcia
  • – Zarządzanie czasem
  • – Czerpanie motywacji z sukcesu
  • – Radzenie sobie z problemami i porażkami
  – Definiowanie indywidualnych mocnych stron i możliwości

Pokochałem moje lekcje matematyki

„Program MathRiders był wyjątkowy: pomógł mi utrwalić to, czego uczyłem się w szkole i nauczył mnie czerpać przyjemność z nauki. W związku z tym moje umiejętności matematyczne wrosły i  co najważniejsze, wyniki testów w szkole poszły w górę. Dlatego będę nadal uczęszczała na te zajęcia i polecała moim znajomym”

Nitay Sheffer, uczeń MathRiders, Izrael

MathRiders znajdź szkołę matematyki